ΗΜΕΡΙΔΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ  

Αμφιθέατρο Πολυτεχνικής Σχολής Δ.Π.Θ.

Ξάνθη, Παρασκευή 28 Ιουνίου 2002 9:30 πμ