Το προεδρείο της Ημερίδας 
Αμφιθέατρο Πολυτεχνικής Σχολής 
Αμφιθέατρο Πολυτεχνικής Σχολής 
Αμφιθέατρο Πολυτεχνικής Σχολής 
Αμφιθέατρο Πολυτεχνικής Σχολής 

Ο Πρύτανης του Δ.Π.Θ.
καθηγητής Κ. Σιμόπουλος
 

Ο Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ. 
καθηγητής Ν. Κωτσοβίνος

Ο εκπρόσωπος του ΤΕΕ
Κ. Σαββίδης

Ο Πρόεδρος της Διευρυμένης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας-Καβάλας-Ξάνθης
Κ. Τάτσης