Εγνατία Οδός:

Ιστορική Πρόκληση-Πραγματικότητα Σήμερα

 

Σέργιος Λαμπρόπουλος

Γενικός Διευθυντής Εγνατια Οδος Α.Ε.

Επικ. Καθηγητής Ε.Μ.Π.


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Εγνατια Οδοσ

Ιστορικη Προκληση – Πραγματικοτητα Σημερα

 

 

 

 

ΞΑΝΘΗ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2002

 


 

 

 

 

 

 

 

Κυρίες και Κύριοι,

 

slide 1

Η Εγνατία Οδός είναι ένα από τα μεγαλύτερα οδικά έργα που κατασκευάζονται σήμερα στην Ευρώπη.

 

slide 2

 

Πρόκειται για αυτοκινητόδρομο  μήκους 680 χλμ., διεθνών προδιαγραφών με δύο κλάδους και κεντρική διαχωριστική νησίδα. Κάθε κλάδος έχει δύο λωρίδες κυκλοφορίας και μία λωρίδα έκτακτης ανάγκης, με συνολικό πλάτος καταστρώματος οδού 24,50 μ. ή 22,00 μ. στα δυσχερή τμήματα.

 

slide 3

 

Κατασκευάζονται πολλές και μεγάλες δίδυμες γέφυρες που καλύπτουν 40 χλμ αυτοκινητοδρόμου. Το συνολικό μήκος των διδύμων σηράγγων θα καλύπτει 45 χλμ., που αντιστοιχεί σε 90 χλμ. διάτρησης μονού κλάδου. Κατασκευάζονται 50 ανισόπεδοι κόμβοι, 350 διαβάσεις και βοηθητικοί οδοί εξυπηρέτησης συνολικού μήκους 720 χλμ.

 

 

Όπως αντιλαμβάνεσθε, πρόκειται για έργο πρωτόγνωρο για τον ελληνικό χώρο.

 

slide 4

Το έργο αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για την Ευρώπη, τα Βαλκάνια και την Ελλάδα.

 

 

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, η Εγνατία ενώνει τα μεγάλα βιομηχανικά κέντρα της Δύσης με την Ανατολή. Όσο περισσότερο διαμορφώνεται ένας μεγάλος πολιτικός και οικονομικός σχηματισμός, τόσο περισσότερο γίνονται αναγκαίες οι ακτινικές συνδέσεις από το κέντρο, προς την περιφέρεια.Γι΄ αυτό και η Εγνατία χρηματοδοτείται με μεγάλα ποσά από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

 

Η γεωστρατηγική σημασία της Εγνατίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στα Βαλκάνια είναι μεγάλη. Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ο Διευρωπαϊκός άξονας της Εγνατίας, που οδεύει από τη Δύση προς την Ανατολή, λειτουργεί συγχρόνως ως συλλεκτήριος των Πανευρωπαϊκών διαδρόμων ΙV (Βερολίνο – Σόφια – Θεσ/κη), ΙΧ (Ελσίνκι – Αλεξανδρούπολη) και Χ (Βιέννη – Βελιγράδι – Θεσ/νικη), που οδεύουν από Βορρά προς Νότο.

 

slide 5

 

Η Εγνατία οδός είναι η ραχοκοκαλιά του συστήματος μεταφορών στη Βόρεια Ελλάδα. Μειώνει τις χρονοαποστάσεις στο μισό, βγάζει από τη γεωγραφική, κοινωνικοοικονομική και πολιτισμική απομόνωση 4 Περιφέρειες και 16 Νομούς της Χώρας.

 

 

Όμως, οι δυσκολίες που πρέπει να υπερνικηθούν για την κατασκευή του έργου είναι και αυτές πρωτόγνωρες.

 

 

 

Πρώτον, η Εγνατία διασχίζει το βορειοελλαδικό χώρο σε ιδιαίτερα δυσχερές γεωλογικό ανάγλυφο και κατολισθένοντα εδάφη. Ειδικότερα στην περιοχή του Μετσόβου αντιμετωπίζονται πολύ εκτεταμένα φαινόμενα κατολίσθησης.

 

 

Δεύτερον, τα τεχνικά έργα είναι πραγματικά μεγάλα, π.χ. σήραγγες μεγάλου μήκους, έως και 4700μ, σε κλίση και με στροφή, δίδυμες γέφυρες με μήκος έως 1000 μ. με μεγάλα ανοίγματα έως 240 μ. και υψηλά βάθρα έως 100μ.

 

 

Τρίτον, ο άξονας διέρχεται από οικολογικά ευαίσθητες περιοχές, σημαντικούς βιότοπους και μεγάλο αριθμό αρχαιολογικών χώρων. Πολλά από τα τμήματα της χάραξης λόγω της σοβαρότητας των περιβαλλοντικών προβλημάτων χρειάστηκαν είτε βελτίωση των μέτρων προστασίας είτε μελέτη από την αρχή, π.χ. Δωδώνη, περιοχή αρκούδας στην Πίνδο. Παράλληλα απαιτήθηκε και απαιτείται η διεξαγωγή σημαντικών αρχαιολογικών ανασκαφών.

 

 

Αναφερόμαστε λοιπόν σε ένα πολύ σημαντικό έργο, αλλά  μεγάλο και δύσκολο.

 

 

Από τα 680 χλμ του συνολικού μήκους της Εγνατίας είχαν κατασκευαστεί κατά τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή πριν από την έναρξη του 2ου ΚΠΣ το 1994, 94 χλμ. Τα χιλιόμετρα αυτά δεν είναι βέβαια στο επιθυμητό επίπεδο, μόνο 25 χλμ είναι αυτοκινητόδρομος.

 

slide 6

Για τα έργα του άξονα της Εγνατίας έχουν εξασφαλισθεί από προγράμματα του 2ου και του 3ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής, 1150 δις δρχ., δηλαδή 3400 εκ. ΕΥΡΩ περίπου. Προβλέπεται δημόσια χρηματοδότηση όλων των τμημάτων εκτός από τα τμήματα Παναγιά – Γρεβενά και Χρυσούπολη – Βανιάνο, όπου προβλέπεται η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Επίσης δεν προβλέπεται χρηματοδότηση για το νέο τμήμα Στρυμόνας – Αγ. Ανδρέας, δηλαδή τη μεσογειακή χάραξη που στο μέλλον θα αντικαταστήσει την παραθαλάσσια.

 

slide 7

 

Πρέπει να σημειωθεί ότι παράλληλα η ΕΤΕπ, ύστερα από οικονομοτεχνική αξιολόγηση, ενέκρινε προς την Ελληνική Κυβέρνηση 4 δάνεια, ύψους 1580 εκ. ΕΥΡΩ, δηλαδή 535 δις δρχ. περίπου.

 

 

Από το έτος 1997, που ανέλαβε την ευθύνη υλοποίησης η "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.", το έργο προχωρεί με γοργούς ρυθμούς και αποτελεσματικά.

 

slide 8

 

Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα αφορά εργασίες κατασκευής σε μήκος 527 χλμ. Σήμερα 260 χλμ. νέου, πλήρους και σύγχρονου αυτοκινητοδρόμου έχουν ήδη δοθεί σε χρήση .

 

Εντός του 2002  θα έχουν δοθεί σε κυκλοφορία άλλα 50 χλμ., δηλαδή συνολικά πάνω από 300 χλμ.

 

 

Άρα μαζί με τα 94 χλμ. που είχαν κατασκευαστεί παλαιότερα στο τέλος του έτους θα λειτουργεί το 60% του οδικού άξονα.

 

Μέχρι το 2004 θα ολοκληρωθούν σταδιακά άλλα 150 χλμ.

 

Δηλαδή στο τέλος του 2004 θα έχει ολοκληρωθεί το 85% του άξονα περίπου και για τα υπόλοιπα 100 χλμ. θα χρησιμοποιούνται υφιστάμενοι οδοί, ώστε  ο άξονας να είναι στο σύνολό του λειτουργικός.

 

slide 9 

 

Η απορρόφηση των κονδυλίων έχει και αυτή επιταχυνθεί. Μέχρι το τέλος του 2001 για το έργο της Εγνατίας είχαν γίνει πληρωμές 776 δις.δρχ. (2270 εκ. ευρώ)  περίπου.

 

slide 10 

 

Ο στόχος της απορρόφησης (πριν το τέλος του 2001) των εγκεκριμένων κονδυλίων του 2ου ΚΠΣ ύψους 400 δις δρχ., επιτεύχθηκε παραπάνω από ένα χρόνο νωρίτερα.

 

 

 

 

 

Κυρίες και Κύριοι,

 

 

η επιτάχυνση του έργου έγινε δυνατή επειδή τα προβλήματα αντιμετωπίσθηκαν από μία εξειδικευμένη Ανώνυμη Εταιρία, την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».

 

 

Η "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε." είναι εταιρία με μόνο μέτοχο το Δημόσιο, λειτουργεί όμως αυτόνομα, με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια.

 

slide 11

 

Τη διαχείριση της κατασκευής του έργου ανέλαβε, κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού, Σύμβουλος Διαχείρισης (Project Manager), που είναι ενσωματωμένος στην δομή της Εταιρείας. Ο Σύμβουλος Διαχείρισης πλαισιώνεται από ελληνικό τεχνικό και διοικητικό προσωπικό, που έχει προσληφθεί από την ελληνική αγορά εργασίας. Παράλληλα έχει αποσπασθεί από το Δημόσιο ένας αριθμός εμπείρων μηχανικών.

 

 

Η επίβλεψη της κατασκευής του έργου γίνεται από τρείς ξένους οίκους Συμβούλους Επίβλεψης Μελέτης και Κατασκευής (Construction Managers) που έχουν επιλεγεί κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού.

 

 

 

 

 

slide 12 

 

Το συνολικό ανθρώπινο δυναμικό για την διαχείριση του έργου (Εταιρία, Σύμβουλος Διαχείρισης και Σύμβουλοι Επίβλεψης Μελέτης και Κατασκευής) είναι σήμερα 500 άτομα, ενώ το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται στη μελέτη και την κατασκευή ξεπερνά τα 8000 άτομα.

 

 

Βασική καινοτομία στη διοίκηση των δημοσίων έργων στη χώρα μας, αποτελεί η ανάθεση της αρμοδιότητας κατασκευής και εκμετάλλευσης του έργου σε μια εξειδικευμένη Ανώνυμη Εταιρία, την «Εγνατία Οδός Α.Ε.», καθώς και η επιλογή των Συμβούλων Διαχείρισης και Επίβλεψης. 

 

 

Η Εταιρία στη συνέχεια εισήγαγε σειρά επί μέρους καινοτομιών για θέματα σχετικά με τη διοίκησή της αλλά και με τη διοίκηση του έργου, όπως:

 

slide 13

Διασφάλιση Ποιότητας

 

Για την διασφάλιση της ποιότητας στην εκτέλεση των δραστηριοτήτων της Εταιρίας και της ποιότητας του κατασκευαζόμενου έργου, η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» εφαρμόζει ένα τεκμηριωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Σ.Δ.Π.).

 

 

Οι τρεις Ανάδοχοι Υπηρεσιών Επίβλεψης (Construction Managers) εφαρμόζουν δικό τους Σ.Δ.Π. ο καθένας, όπως και οι Ανάδοχοι κατασκευής για κάθε έργο που κατασκευάζουν. Έτσι η Εγνατία Οδός κατασκευάζεται με τη βοήθεια μιας πυραμίδας ΣΔΠ, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με στόχο την καλύτερη διασφάλιση της ποιότητας κατασκευής του έργου.

 

 

Στα πλαίσια της εφαρμογής των Σ.Δ.Π., το Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας της ΕΟΑΕ διεξάγει επιθεωρήσεις στο Σ.Δ.Π. της ΕΟΑΕ και στα Σ.Δ.Π. των Αναδόχων Υπηρεσιών Επίβλεψης. Αντίστοιχα, οι Ανάδοχοι Υπηρεσιών Επίβλεψης διεξάγουν επιθεωρήσεις στα Σ.Δ.Π. των Αναδόχων Κατασκευής.

 

 

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» ικανοποιεί τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9002:1994 και για το λόγο αυτό ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης Α.Ε. (ΕΛΟΤ) χορήγησε στην ΕΟΑΕ «Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Ποιότητας» την 18/05/2001.

 

 
Διαχείριση Συμβάσεων

 

Η Εταιρία, για την καλύτερη διαχείριση των συμβάσεών της, έχει συντάξει:

 

 

slide 14

 

·         Περιγραφικό Τιμολόγιο για περίπου 1900 άρθρα εργασιών, με συνεπή τιμολογιακή πολιτική σε όλες τις εργολαβίες, ώστε μεταξύ των άλλων να είναι σαφής ο τρόπος προμέτρησης και προϋπολογισμού των εργασιών από τους μελετητές.

 

slide 15

 

·         Οδηγίες Σύνταξης Μελετών Έργων Οδοποιίας (ΟΣΜΕΟ), που περιλαμβάνουν αρχές σχεδιασμού, προδιαγραφές, στάδια μελετών, υποβλητέα τεύχη ανά στάδιο κλπ για κάθε είδους μελέτη που αφορά στην κατασκευή της οδού.

 

slide 16

 

·         Οδηγίες Σχεδιασμού Αποκατάστασης Τοπίου (ΟΣΑΤ), που περιλαμβάνουν τις απαιτήσεις της Εταιρίας από μελετητές και κατασκευαστές για την προστασία του περιβάλλοντος και την αποκατάσταση του τοπίου.

 

 

slide 17

 

Διαχείριση Μελετών

 

Η Εταιρία για την καλύτερη διαχείριση των μελετών της:

·        Καθιέρωσε το θεσμό του ανεξάρτητου ελεγκτή μελετών μεγάλων γεφυρών, σηράγγων και Η-Μ εγκαταστάσεων της οδού.

 

 

slide 18

 

·        Εφήρμοσε την τακτική των προθεσμιακών συμβάσεων με μελετητές (γεφυρών, σηράγγων, γεωτρήσεων, τοπογραφικών), τους οποίους επιλέγει με διεθνή διαγωνισμό, για την άμεση ανάθεση του μεγάλου αριθμού των μελετών που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου αλλά και για την άμεση αντιμετώπιση εκτάκτων προβλημάτων μόλις αυτά εμφανιστούν.

 

slide 19

 

·        Καθιέρωσε την ασφάλιση των μελετών και των κατασκευών του συνόλου του έργου της έναντι επαγγελματικής και αστικής ευθύνης των συμβαλλόμενων μελετητών και κατασκευαστών, για την αντιμετώπιση τυχόν αστοχιών κατά την εκτέλεση των εργασιών και κατά τη λειτουργία του έργου.

 

slide 20

 

·        Καθιέρωσε το θεσμό των Εξωτερικών Συμβούλων Μελετών, με αρμοδιότητα τη διαχείριση, την επισκόπηση κλπ μελετών κυρίως των Κάθετων Αξόνων.

 

slide 21

 

·        Απευθύνεται σε ειδικούς (experts) από τον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο χώρο, τους οποίους προσκαλεί προκειμένου να γνωματεύσουν για τον τρόπο επίλυσης προβλημάτων μελέτης ή κατασκευής με ιδιαίτερη δυσκολία.

 

 

slide 22

 

·        Ανέπτυξε σύστημα προγραμματισμού–εκτέλεσης–επίβλεψης–αξιολόγησης των γεωτεχνικών ερευνών, διαχωρίζοντας τις επί τόπου του έργου και τις εργαστηριακές έρευνες από τον προγραμματισμό, την επίβλεψη και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους που επιτελεί ο γεωτεχνικός μελετητής του έργου.

 

 

Συστήματα Παρακολούθησης

 

Η Εταιρία έχει αναπτύξει συστήματα καταχώρησης πληροφοριών, παρακολούθησης δεδομένων, ελέγχου και διαχείρισης, που αφορούν στο έργο που κατασκευάζεται και στις διαδικασίες που ακολουθούνται. Μερικά από αυτά είναι:

 

slide 23

 

·     Σύστημα παρακολούθησης προόδου (κόστους και χρόνου) των συμβάσεων μελετών και κατασκευών, ώστε εκτός από τον έλεγχο των κατασκευαζόμενων έργων, να είναι εφικτή η εκτίμηση των στοιχείων αυτών για τις μελλοντικές συμβάσεις.

 

 

 

 

slide 24

 

·     Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS), το οποίο, διαμέσου χαρτογραφικού περιβάλλοντος, διαχειρίζεται στοιχεία συμβατικών, διοικητικών και γεωπολιτικών πληροφοριών, γεωλογικών και γεωτεχνικών πληροφοριών καθώς και  πληροφοριών του μητρώου των έργων. Αποτελεί το σύστημα της εταιρίας για τη παραγωγή οπτικών δεδομένων, χαρτών προόδου αλλά και τεχνικών χαρτών με στοιχεία της χάραξης για τα τμήματα υπό μελέτη, υπό κατασκευή και κατασκευασμένα.

 

slide 25

 

·          Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης αρχείου, που περιλαμβάνει και κάθε είδος υποβαλλόμενων τεχνικών μελετών.

 

 

Συντήρηση Οδού

 

Για την αντιμετώπιση της συντήρησης των τμημάτων που παραδίνονται σε κυκλοφορία, αναπτύχθηκαν:

 

slide 26

 

·        Σύστημα Διαχείρισης Τακτικής Συντήρησης (RMMS), το οποίο διαχειρίζεται τη συντήρηση του αυτοκινητοδρόμου, ώστε η οδός να διατηρεί τον υψηλό βαθμό ασφαλείας  της και το κόστος της επένδυσης κατασκευής της, με τη μικρότερη δαπάνη συντήρησης.

 

slide 27

 

·        Εγχειρίδιο Συντήρησης, το οποίο περιλαμβάνει τις προδιαγραφές συντήρησης, τους απαιτούμενους τακτικούς ελέγχους και τις ενέργειες συντήρησης.

 

Στόχος της Εταιρίας είναι η έγκαιρη επέμβαση για συντήρηση, η αποτελεσματική διαχείριση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης και η άμεση αντίδραση σε έκτακτο περιστατικό, όπως τροχαίο, διαρροή τοξικών αποβλήτων, σεισμός κλπ

 

Σήμερα και μέχρις ότου διαμορφωθεί το απαραίτητο νομικό πλαίσιο, η ευθύνη των τμημάτων που παραδίδονται σε κυκλοφορία, αναλαμβάνεται από τη σχετική υπηρεσία της αρμόδιας Περιφέρειας, την ΔΕΣΕ.

 

 

slide 28

 

Προσωπικό

 

Για την βελτιστοποίηση της απόδοσης του προσωπικού της, η Εταιρία καθιέρωσε διαδικασίες συνεχούς επιμόρφωσής του, μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιμόρφωσης. Το προσωπικό αξιολογείται ετησίως με συγκεκριμένα κριτήρια. Η μισθολογική πολιτική που ακολουθείται, συνδέει την αμοιβή του προσωπικού με το αποτέλεσμα της ετήσιας αξιολόγησής του καθώς και με την επίτευξη στόχων.

 

 

 

 

Εκπαίδευση προσωπικού

 

Η εκπαίδευση σαν δραστηριότητα της Εταιρίας εκτείνεται σε δύο πεδία: της συλλογικής εκπαίδευσης και της ατομικής εκπαίδευσης.

 

 

Πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα η διεξαγωγή στη Θεσσαλονίκη μεταπτυχιακού σεμιναρίου μακράς διάρκειας με θέμα τη διαχείριση τεχνικών έργων στο οποίο δίδαξαν Καθηγητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Το σεμινάριο παρακολούθησαν 30 νέοι μηχανικοί της Εταιρίας.

 

 

Και σήμερα ολοκληρώνεται στα Ιωάννινα μεταπτυχιακό σεμινάριο στις οδικές σήραγγες. Δίδαξαν καθηγητές του ΕΜΠ και το παρακολούθησαν 25 μηχανικοί της Εταιρίας.

 

 

Κυρίες και Κύριοι,

 

Η συνολική θεώρηση του μεγάλου μήκους έργου από ένα εξειδικευμένο, ανεξάρτητο και ευέλικτο οργανισμό επιτρέπει τη λήψη ορθολογικών στρατηγικών αποφάσεων, που αφορούν τόσο στην κατασκευή (π.χ. ομοιομορφία τεχνικών λύσεων) και στη λειτουργία (π.χ. σταθμοί εξυπηρέτησης), όσο και στην ταυτότητα του δρόμου (εντοπισμός, αξιολόγηση και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και άλλων μνημείων, αρχιτεκτονική τοπίου).

 

Η Εταιρία είναι πια σήμερα ένα πετυχημένο παράδειγμα ουσιαστικής αποκέντρωσης μεγάλης κλίμακας από το Κέντρο στην Περιφέρεια.

 

 

 

 

 

 

 

Ποιο είναι το  μέλλον της Εταιρίας;

 

Σύμφωνα με το καταστατικό της, η Εταιρία έχει διάρκεια ζωής 50 χρόνια. Θα λειτουργεί, συντηρεί και εκμεταλλεύεται τον δρόμο. Μπορεί επίσης να αναλάβει την ευθύνη και του οδικού δικτύου που εξυπηρετεί τον κύριο άξονα.

 

Πράγματι, δεν είναι ορθό να διαχωριστεί διαχειριστικά ο κύριος άξονας από τους τροφοδότες του. Το πλοκάμι των βασικών οδικών αξόνων της Βόρειας Ελλάδας θα πρέπει να κατασκευασθεί και να λειτουργήσει υπό ενιαίο management και η "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε." να εξελιχθεί στον ενιαίο φορέα υλοποίησης και λειτουργίας.

 

slide 29

 

Ύστερα από πρόταση των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποφασίσθηκε να αναλάβει η Εταιρία στο 3ο ΚΠΣ, παράλληλα με την ολοκλήρωση του κύριου άξονα, τις μελέτες για την ολοκλήρωση των βασικών καθέτων αξόνων και την επίβλεψη των εργολαβιών κατασκευής.

Η χρηματοδότηση στο 3ο ΚΠΣ, συνολικού ύψους 130 δις δρχ. περίπου, αφορά έργα:

 

- στους κάθετους άξονες :

·         Αρδάνιο - Ορμένιο

·         Θεσ/νίκη - Σέρρες - Προμαχών

·         Θεσ/νίκη - Μουδανιά

·         Σιάτιστα - Κρυσταλλοπηγή

 

 

 

slide 30

- στις συνδέσεις με άλλα μέσα μεταφοράς :

·                Με λιμάνι Αλεξανδρούπολης

·                Με λιμάνι Θεσ/νίκης (προβλήτα 6)

·                Με αεροδρόμιο Θεσ/νίκης - δυτική πρόσβαση (τμήμα Κ4 - Κ5, ανισόπεδοι κόμβοι ανατολικής περιφερειακής)

 

slide 31

 

Έχουν ήδη ολοκληρωθεί 30 χλμ. στον κάθετο άξονα Αρδάνιο – Ορμένιο, η γέφυρα της Ποτίδαιας, η γέφυρα της Μέρτζιανης, η σύνδεση με το Λιμάνι Θεσσσαλονίκης, ο κόμβος Κ7 της Ανατολικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης και η Περιαστική Σερρών. Μέσα στο καλοκαίρι ολοκληρώνονται ο κόμβος Κ6 της Ανατολικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης και η σύνδεση με το Λιμάνι της Αλεξανδρούπολης.

 

Τα ερχόμενα χρόνια η ΕΟΑΕ θα προχωρήσει επίσης στην υλοποίηση 17 Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών με παραχώρηση σε ιδιώτες. Θα κατασκευαστούν ακόμα 13 Σταθμοί Διοδίων και 7 Κέντρα Διοίκησης Αυτοκινητοδρόμου.

Η ΕΟΑΕ θα προχωρήσει επίσης στην κατασκευή συνοδών έργων που θα αναδείξουν αρχαιολογικούς χώρους, πέτρινα γεφύρια, φυσικές ομορφιές και θα ενισχύσει την ανάπτυξη οικομουσείων στην ζώνη του δρόμου, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη του τουρισμού και της αναψυχής των ταξιδιωτών.

 

 

 

 

Όσον αφορά μείζονες επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα, πρέπει να σημειωθούν οι πραγματοποιηθείσες ήδη μεγάλες επενδύσεις σε νέα πλοία στο Ιόνιο / Αδριατική από τον εφοπλιστικό κόσμο, ενόψει της ολοκλήρωσης του οδικού άξονα.

 

 

Ο νέος αυτοκινητόδρομος κατασκευάζεται με υψηλές προδιαγραφές αλλά και θα λειτουργεί παρέχοντας υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης  και ασφάλειας στους χρήστες. Θα αναπτυχθούν σύγχρονα συστήματα συντήρησης με χρήση τηλεματικής με πρώτη εφαρμογή στην παράκαμψη Καβάλας. Η διοικητική οργάνωση σχεδιάζεται να είναι συγκριτικά μικρή σε αριθμό αλλά ευέλικτη και να βασίζεται στη χρήση εξωτερικών πόρων (outsourcing) μέσω εργολαβιών.

 

 

slide 32

Αυτή η ολοκληρωμένη προσέγγιση της διαχείρισης του αυτοκινητοδρόμου μας οδήγησε στην προσπάθεια ανάπτυξης του Παρατηρητηρίου.

 

Παρά το γεγονός ότι η συσχέτιση της κατασκευής και λειτουργίας της Εγνατία με την κοινωνικό-οικονομική ανάπτυξη των περιοχών από τις οποίες διέρχεται, αλλά και γενικότερα μιας πολύ ευρύτερης γεωγραφικής ζώνης θεωρείται από όλους δεδομένη, οι μηχανισμοί καθώς και οι ιδιαίτερες μορφές μέσα από τους οποίους εκδηλώνεται είναι ελάχιστα γνωστοί.

 

 

Είναι προφανές ότι τα όποια μελλοντικά αναπτυξιακά σχέδια και προτάσεις, καθώς και η αξιολόγηση τους, πρέπει να στηρίζονται σε πληρέστερα κατά το δυνατόν στοιχεία, οπωσδήποτε πολύ πιο πλήρη από τα διαθέσιμα σήμερα.

 

 

Η διεθνής διάσταση του Παρατηρητηρίου της Εγνατία Οδός θα είναι ουσιαστική καθώς αναμένεται να συμβάλλει στην καλύτερη εκτίμηση των συνδέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον ευρύτερο χώρο της νοτιο-ανατολικής Ευρώπης.

 

Κυρίες και κύριοι,

 

Προσπάθησα να παρουσιάσω συνοπτικά το μέγεθος και την πρόοδο του έργου, καθώς και τους στόχους και τη φιλοσοφία της εταιρίας μας.

 

 

Η Εγνατία Οδός δεν είναι απλά και μόνον το μεγαλύτερο από τα μεγάλα έργα που γίνονται σήμερα στη χώρα μας.

 

Αποτελεί ιστορική πρόκληση και αναγκαιότητα για το νέο γεωστρατηγικό ρόλο της Βόρειας Ελλάδας. Σήμερα το όνειρο γενεών γίνεται πραγματικότητα με το μόχθο χιλιάδων εργαζομένων και τη συμπαράταξη όλων των ΒορειοΕλλαδιτών.

 

 

 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.