Χαιρετισμοί

Κ. Π. Αναγνωστόπουλος, Δρ. Πολ. Μηχανικός-Οικονομολόγος, DEA, Ms, Επικ. Καθηγητής Δ.Π.Θ.

Κ. Αντωνιάδης, Πρόεδρος του ΤΕΕ-ΑΜ

Κ. Παναγιωτόπουλος, Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

Γ. Τσακλίδης, Υφυπουργός ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 

 

Παρέμβαση

Ν. Δεσύλλας, Πρόεδρος του Ι.Ο.Κ.

 

Εισηγήσεις

Σέργιος Λαμπρόπουλος, Γενικός Διευθυντής Εγνατια Οδος Α.Ε., Επικ. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Εγνατία Οδός: Ιστορική Πρόκληση-Πραγματικότητα Σήμερα

Ασκληπιός Δημόγλου, Αναπλ. Διαχειριστής - Αναπλ. Διευθυντής Έργου της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΕΦΥΡΑ

Διαχείριση Έργων με Παραχώρηση Εκμετάλλευσης

 Ιωάννης Παπαϊωάννου, Πρόεδρος ΠΕΔΜΕΔΕ

Οι Απόψεις των Εργοληπτών για τις Πρόσφατες Μεταρρυθμίσεις στην Κατασκευή των Δημοσίων Έργων

Ντάνης Θεοφιλίδης, Προϊστάμενος του Τμήματος Προγραμματισμού και Αναφορών, Κοινοπραξία Αττική Οδός  

Διαχείριση Κινδύνων: Η Καινούργια Πρόκληση στα Μεγάλα Έργα στην Ελλάδα

Henry-Marc Sparacello, Υπεύθυνος του Τμήματος Χρονικού Προγραμματισμού-Ελέγχου Κόστους, Γενική Εταιρεία Κατασκευών Α.Ε.

Ο Ρόλος του Construction Manager: Ελληνική και Διεθνής Εμπειρία

Λάζαρος Παπαβασιλείου,  Διευθυντής Τεχνικών Έργων Δ.Π.Θ.

Παναγιώτης Χαραλάμπους, Προγραμματιστής Τεχνικών Έργων (ΘΗΣ Κομοτηνής-ΑΕΓΕΚ)

Αξιολόγηση-Πρόβλεψη Πορείας Κρίσιμων Στόχων του Έργου (Ανάλυση, Διάγραμμα Τάσεων)